Over mij


Carina Eckes

Carina Eckes

In vogelvlucht

1957 geboren

1975 Gymnasium

1975-1977 studie PA Berlijn

1977-1981 muziektherapieopleiding Middeloo, Amersfoort, tweejarige stage Jelgersmakliniek, Leiden

1981-1983 Functie Muziektherapie en Creatieve Therapie PAZ Sneek

1983-1987 Muziektherapieopleiding op antroposofische grondslag “de Wervel”, Zeist

1985 Start “Praktijk voor Zelfgenezing”, Muziektherapie, Sneek

1985 – 1993 Cursussen en opleiding Shiatsu, Tai Chi, massage, meditatie, dans, percussie, boventoonzang en stemexpressie bij Michael Vetter

1985 – 1993 adem- en energiewerk, opleiding voor “Transformatietherapie en Essentie Coaching” bij Hen Straver en Lenne Gieles.

1991-1994 opleiding energetische en spirituele ontwikkeling bij Lenny Sprong, opleiding Meridiaantherapie volgens Christel Heidemann.

1991 Start samenwerking met Karl Adamek “Luisterend – Helend Zingen” als innerlijke ontwikkelingsweg en levensschool

1999 Oprichting van het initiatief “Il canto del mondo”, het gezang van de wereld ter bevordering van een nieuwe cultuur van zingen in het dagelijks leven (beschermheer: Jehudi Menuhin) en sindsdien diverse projecten (Canto Elementar – Duitsland, Interculturele projecten (Egypte, Nepal), publicaties over de betekenis van zingen voor mens en samenleving, boeken, Meezing Cd’s www.cantoverlag.de , ontwikkeling van de methode “Luisterend – Helend Zingen” (SINTALA) en de opleiding “Psychoresonantietraining met de stem” www.karladamek.de

Hoe kwam de muziek in mijn leven?

1957 ben ik in Zuid Duitsland geboren en in een prachtig natuurgebied opgegroeid. Terugblikkend voel ik me oneindig dankbaar voor deze verbondenheid met de natuur. In de natuur klinkt de onhoorbare muziek. Je bent deel van het grotere geheel.
Dat heb ik later in de pubertijd ook ervaren in de muziek van de 60er jaren. ‘s Avonds bij het vuur zongen wij de liederen van de Beatles, Bob Dylan, Joan Baez , Victor Jarra en vele anderen. Deze liederen vertolkten verbondenheid, solidariteit en het breken uit de gevangenissen van de naoorlogse generatie.
Toen ik op mijn 18e met mijn studie aan de PA in Berlijn, een stad met de “spirit van vernieuwing” begon, leerde ik door de ontmoeting met diverse Zuid-Amerikaanse muzikanten de Zuid-Amerikaanse muziek kennen. Een rijke uitwisseling in een gevoel van verbondenheid met andere culturen.

Muziektherapie

Toen ik tijdens mijn studie van een nieuwe opleiding “muziektherapie” hoorde, voelde ik me daardoor meteen aangetrokken en besloot deze opleiding te gaan volgen. Het was een soort innerlijk weten, dat muziek helend is, dat de muziek ons weer met de levensstroom verbindt en innerlijk optilt. De ontwikkeling van het vak Muziektherapie en Creatieve Therapie was nog maar net begonnen en het werk van pioniers, zoals Mottel Brom, Wil Waardenburg, Max Kliphuis (Middeloo, Amersfoort) en anderen. Het was geweldig mee te mogen pionieren en te ontdekken, hoe mensen hun leven in een creatief proces kunnen brengen, nieuwe oplossingen kunnen vinden en vast geroeste patronen om kunnen vormen in een speelsere levenshouding. De spelende mens: Homo Ludens (Huizinga)

Spelen en helen

En uiteraard ben ik zelf gaan spelen op mijn ontdekkingstocht in de innerlijke werelden. Door een tweede muziektherapieopleiding op antroposofische grondslag heb ik me verdiept in het antroposofisch mens- en wereldbeeld. Ik heb cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van massage, Shiatsu, Tai Chi, meditatie en vooral stemimprovisatie en boventoonzang bij Danny Becher en Michael Vetter.
Bij Hen Straver (“Genees jezelf door je te verbinden”, “De ziel een oerbesef” ) ging ik verder op mijn pad van innerlijke ontwikkeling door adem- en, energiewerk, warmwaterweekenden, verbonden lichtmeditatie. Ook hier was het met anderen samen op pad zijn een dragende kracht. In 1989 stapte ik in de opleiding “Transformatietherapie en Essentie Coaching” van Hen Straver en Lenne Gieles Met name door Lenne Gieles (“Thuis”) en haar directe en heldere manier van werken voel ik me tot op de dag van vandaag geïnspireerd. Ik volgde verder de opleiding “Psycho energetische en spirituele ontwikkeling” bij Lenny Sprong en de opleiding “Meridiaantherapie” volgens Christel Heidemann en begon me steeds meer te richten op de helende kracht van de stem en zingen.


Praktijk voor Zelfgenezing, “Luisterend – Helend Zingen”

In 1985 startte ik mijn “Praktijk voor Zelfgenezing” – Muziek- en Transformatietherapie in Sneek en leerde Karl Adamek kennen, een zeer geïnspireerd wetenschapper, psycholoog, socioloog en zanger, die zich inzette en nog steeds inzet voor een nieuwe cultuur van zingen in het dagelijkse leven. Met name door de tweede wereldoorlog, zo werd mij duidelijk heeft zich deze cultuur van zingen niet meer verder kunnen ontwikkelen. Men zweeg… en wij hadden nieuwe liederen nodig, die uitdrukkingen konden geven aan dat wat er in ons leeft en wat ons bezig houdt.
Wij begonnen onze samenwerking direct na het vallen van de Berlijnse muur met een weekendcursus in voormalig Oost Berlijn, een indrukwekkende ervaring. De uiterlijke muur was gevallen. Kunnen wij zingend innerlijke muren laten vallen, verdeeldheid en innerlijke verwondingen helen?
De meer dan 25 jaar van onze samenwerking in onze cursussen en de opleiding “Psychoresonantietraining met de stem” laten zien, dat de ontwikkeling van ons vermogen te zingen de verbondenheid tussen mensen, tussen mens en natuur, tussen geest, ziel en lichaam versterkt, de zingende mens laat zich horen: “Homo cantans”.
Zingen is een uiting van vrijheid en onbevangenheid en een mensenrecht.
Zingen versterkt onze gezondheid doordat wij de bevangenheid in angst, stress en spanning los laten en ons toevertrouwen aan de levensstroom. Zingen verbindt denken en voelen met elkaar en wij scholen onze waarneming.


Il canto del mondo

Sinds de oprichting van “Il canto del mondo” – het gezang van de wereld in 1999 zijn vele projecten opgezet (“Canto Elementar” in Duitsland www.il-canto-del-mondo.de ), interculturele ontmoetingsprojecten in Egypte en Nepal, “All-in one voice” meezingconcerten etc. Wij hebben veel gepubliceerd over de betekenis van zingen voor mens en samenleving, hebben boeken en MeezingCds uitgegeven en hebben onze methode “Luisterend – Helend Zingen” (SINTALA) ontwikkeld en steeds meer verfijnd. Onze centrale werkvorm is het “Meridiaanzingen”, met de twaalf Meridiaanmantra’s en het door Heike Kersting ontwikkelde Sintala Gi Gong, een bijzondere zelfgenezingswerkvorm voor het dagelijkse leven, die ook al in vele klinieken haar intrede heeft gevonden.
Wij blijven werken aan een nieuwe cultuur van zingen in het dagelijkse leven, de helende kracht van de stem en het vermogen om zingend een sfeer van verbondenheid en coöperatie met elkaar te scheppen, een vruchtbare bodem voor bewustzijnsontwikkeling en vreugdevolle groei.