Praktijk


Praktijk voor Zelfgenezing en innerlijke groei
Muziek – en Transformatietherapie

“Geluk is niet iets uiterlijks, maar een zacht zingen van binnen”

feather

De grootste vreugde is te worden wie je bedoeld bent te zijn en blij te kunnen zijn met jezelf, mét je beperkingen, verwondingen én je unieke vermogens. Wil jij jezelf daarin ondersteunen?

 

Innerlijke groei

Vanuit en in mijn Praktijk voor Zelfgenezing geef ik cursussen “Luisterend – Helend Zingen” en is er de mogelijkheid tot individuele begeleiding. Het aanbod voor groepswerk en individuele begeleiding heeft voornamelijk betrekking op het ondersteunen van innerlijke groei door middel van het ontwikkelen en verfijnen  van je waarnemingsvermogen, je subtiele zintuigen, aandacht, contact, klank, luisterend leren zingen en het terugvinden van de oerkracht van je stem en zingen als taal van je ziel. Dit kan leiden tot het ontwaken van de zanger, de levenskunstenaar in je. Het keelgebied is een scheppend gebied, daar spreek en zing je je eigen waarheid.


Zelfgenezingsweg

De “weg van zelfgenezing” beschrijft een proces, hoe je door de weerstanden heen toegang vindt tot je potentieel en het vrijuit stromen van je levensenergie. Zelfgenezing is een zelf herstellend vermogen, waardoor je vanuit innerlijke wijsheid, een stille oergrond in jezelf kunt blijven groeien en dieper in contact kunt komen met je levensintentie.

Elke ziekte, elk probleem, elke onbalans waar je mee worstelt verwijst naar een “keerpunt” in je leven, naar een verandering in je levenshouding, in je handelen en denken – een nieuwe kans. Helen betekent de zin te vinden in de uitdagingen van je leven. Helen betekent integratie, het naar huis brengen van ervaringen en gevoelens, die tot nu geen thuis konden vinden. Helen betekent bereid te zijn de wond tot wonder te laten worden en een liefdevolle leiding over je leven te verwerven. Helen betekent het bevorderen van verbinding, contact en je sociale vermogens, het versterken of herstellen van een fundamenteel vertrouwen in het leven zelf en het verwerven van inzicht en kracht, om vanuit de verbinding met de bron van creatie in jou, zelf de teugels in handen te nemen.

Je innerlijke kompas is je levensverlangen én je voorstellingskracht. De kracht om alles voor mogelijk te houden. De nieuwe geboorte is een geboorte naar binnen.
“Niet vele mensen, maar de mens wil geboren worden”.

Individuele begeleiding

De “sessies” noem ik dan ook graag gewoon “spreekuur” of “klankbord”.
Iedereen die wil kan een afspraak maken voor een “spreekuur”, dat wil zeggen er is ruimte en tijd voor dat wat uitgesproken wil worden, wat knelt en een klankbord zoekt.
Luisterende aandacht geeft een opening naar een “direct ervaren” van wat er is, om zodoende door de lagen van weerstand heen jezelf weer te voelen. Als de levensenergie weer stroomt “weet je het weer” en komen er oplossingen vanuit de bron van inspiratie en creatie. Je bent zelf de schepper!
Wij zoeken samen naar de juiste ondersteuning, om ook in de dagelijkse gang van zaken te leren je leven liefdevol in eigen hand te nemen.

Ontdek je stem

Spreken is de ene vleugel van ons vermogen te communiceren, zingen de andere vleugel. Zingend kun je zeggen, wat in woorden soms moeilijk te zeggen is, het brengt je levensenergie in stroming. Met twee vleugels kun je vliegen en boven het niveau van je dagelijkse doen en laten uit stijgen. Alleen vanuit een ruimer perspectief op het probleem of de uitdaging waarin je je bevind kun je oplossingen vinden. Graag begeleid ik je op een speelse manier om de kracht van je stem te verkennen, te ontdekken en te ontwikkelen door middel van een “zingend gesprek”.

De kosten per uur, zijn € 60,- (kun je dit bedrag niet betalen, dan is reductie in persoonlijk overleg mogelijk)