Sintala


Sintala  ‘Luisterend Zingen – Helend Zingen’

Sintala is de naam voor onze methode „Luisterend – Helend Zingen” als zelfgenezingsweg en betekent “zingen – dansen – luisteren” (singen – tanzen – lauschen)
Het gaat hierbij om een innerlijke ontwikkelingsweg en school voor levenskunst.


“Wanneer iemand vanuit zijn ziel zingt, heelt hij tevens zijn innerlijke wereld.
Wanneer alle mensen vanuit hun ziel zingen, en één worden in de muziek,
helen zij tegelijkertijd ook de wereld om ons heen.”

˜Yehudi Menuhin

>> Lees hier de volledige tekst van Yehudi Menuhin . . .


Zingen . . . , de taal van de ziel

Door de ontwikkeling van ons vermogen van binnenuit en luisterend te zingen, door speels en vreugdevol te experimenteren met de mogelijkheden van klank en klankervaring, ontwikkelen wij deze taal van de ziel. Zingen schept verbinding tussen mensen voorbij alle grenzen. Zingen is een taal, die in principe voor ieder mens beschikbaar is en ontwikkeld kan worden als instrument voor genezing en levenskunst.


Carina Heike Karl

Helend zingen

Naast het werken met adem, stem, improvisatie, resonantieoefeningen, een rijke scala aan eigen liederen en mantras “helend zingen” in het Duits, Nederlands en Engels is onze centrale werkvorm binnen “Sintala” het Meridiaanzingen en het Sintala Qi Gong.
De door ons ontwikkelde (en op CD uitgegeven) twaalf meridiaanmantra’s bieden een ieder de mogelijkheid zich iedere dag opnieuw af te stemmen op de bron van levenskracht en levensvreugde.

Meridiaan zingen

In de weekenden “Meridiaanzingen” verdiepen wij ons in de levensthema’s, die met deze meridiaanstromen verbonden zijn, zoals deemoed, liefde, vergeving, vertrouwen, daadkracht, loslaten van het oude en open staan voor het nieuwe, kracht van relaties, zekerheid in de onzekerheid vinden, met het leven stromen, verbinding met het grote geheel, plezier iets nieuws te leren, levensvreugde, in je kracht staan.

Deze mantra’s zijn als zeewaardige schepen, die je veilig over het water van je gevoelens kunnen dragen en verder naar je zee van mogelijkheden. Zingend kunnen wij spanningen, angsten, frustraties, conflicten vrij trillen. Wij versterken ons eigen energieveld en daarmee de verbinding met ons diepste wezen. Genees jezelf door je te verbinden.

Sintala Qi Gong

Met de door Heike Kersting ontwikkelde helende bewegingsvormen bij deze meridiaanmantra’s, het “Sinatala Qi Gong” verdiepen en integreren wij onze ervaringen en inzichten met betrekking tot onze innerlijke helingsthema’s. In de weekenden Sintala Qi Gong kan men deze helende beweging ervarend leren. Meridiaanzingen en Sintala Qi Gong worden intussen al in vele psychosomatische klinieken als werkvorm gebruikt. Het gaat om een oordeelvrij, liefdevol waarnemen van ons stromend zijn, totdat we de muziek beginnen te horen en het wonder ervaren, dat altijd al in ons is.

In het programmaoverzicht is bij ieder weekend een uitvoerige beschrijving van de cursusinhoud te vinden. Zelf ervaren maakt ervaren!


Psychoresonantietraining

Ieder jaar in mei/juni begint in onze levensschool een opleidingscyclus “Psychoresonantietraining met de stem” – pionierend verkennen wij de helende kracht van stem en zingen voor ons eigen leven en leren dit door te geven.

Meer informatie: www.karladamek.de of op aanvraag via de contact pagina.